Pogoji poslovanja

Splošni pogoji podjetja ERGOVISION d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanja.

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletnih straneh podjetja ERGOVISION d.o.o. ter se z njimi strinja.

PODATKI O PONUDNIKU

Spletno trženje izvaja družba ERGOVISION d.o.o., Stična 127, 1295 Ivančna Gorica. Družba je vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani. Družba je zavezana za plačilo DDV (ID za DDV: SI67452329).

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

  • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • bistvene značilnosti blaga,
  • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
  • pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
  • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
  • način plačila in dostave,
  • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla.
NAROČILA

Kupec odgovarja za točnost podatkov danih v procesu naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova. Po oddaji naročila kupec prejme preko elektronske pošte pogodbo (račun). Pogodba (račun) je v elektronski obliki shranjena na strežniku in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

ODPREMA BLAGA

Kakor je navedeno v dostavi/prevzemu.

CENE

Cene so v evrih z DDV. Cena navedena ob posameznem artiklu, ne vsebuje stroškov pošiljanja. Cena izpisana ob koncu naročila je končna cena, ki vsebuje tudi strošek pošiljanja. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

PLAČILNI POGOJI

Kakor je navedeno v plačilnih pogojih.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 30. dneh od prevzema blaga, ponudniku sporoči (na e-naslov info@ergovision-office.com) odstop od pogodbe. Strošek, ki bremeni kupca pri odstopu od pogodbe, je strošek transporta v kolikor je blago nepoškodovano in pakirano v originalni embalaži. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). V kolikor blago ni pakirano v originalni embalaži se vrnjeni znesek zniža za 10% v kolikor je blago poškodovano ali so na izdelku vidni znaki uporabe se zniža najmanj za >20%.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, izgubljeno ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vračilo vplačila bo opravljeno v 10 dneh od prejema izdelka. Vračilo kupnine se nakaže na transakcijski (osebni) račun kupca, ki ga sporoči v obvestilu o vračilu blaga. Blago se vrne ponudniku na naslov ERGOVISION d.o.o., Stična 127, 1295 Ivančna Gorica.

VRAČILO ARTIKLA ZA PRAVNE OSEBE

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 30 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

GARANCIJE

Garancijski rok je 2. leti od datuma nakupa izdelka. Potrebni dokumenti, ki jih mora kupec dostaviti skupaj z izdelkom katerega reklamira so: garancijaki list (kjer je naveden garancijski rok) ter račun kjer je iskazan datum ter naziv artikla katerega kupec reklamira. Ponudnik bo izdelek popravil v najkrajšem možnem času.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

Dobavljeno blago ostaja našša last do popolnega poplačila vseh terjatev iz poslovnega razmerja. Pri razmerju po kontokorentu velja pridržžana lastninska pravica tudi kot varšščina za saldo našših terjatev. Če bo plačilo opravljeno preko plačilnega mesta, ki je dolžžno to vplačilo prenesti na nas, ostajamo lastniki blaga v njegovi prvotni in predelani obliki tako dolgo, dokler se kupnina ne prenese na nas. Plačilna obveznost kupca preneha, ko smo celotni znesek prejeli na naš račun. V primeru vračila prejetega artikla iz strani kupca, se kupec zavezuje dobavljeno blago vrniti najkasneje 10 dni po prejemu potrdila o prejemu reklamacije iz naše strani. V primeru vračila si prodajalec zadrži 20% od kupnine za zmanjšanje vrednosti blaga. V kolikor kupec ne vrne blaga v določenem roku prodajalec zaračuna 50% od vrednosti robe za nastalo poslovno škodo.

Prav tako si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo. Tu lahko preberete našo celotno Politiko zasebnosti.

Ekipa Ergovision