Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poduzeća  ERGOVISION d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot-UPB2) na temelju preporuka GKS-a i međunarodnih kodeksa poslovanja.

Kupac potvrđuje da je upoznat s cjelokupnim tekstom općih uvjeta poslovanja na internetskim stranicama poduzeća  ERGOVISION d.o.o.  i da se s njima slaže.

PODATCI O PONUDITELJU

Internetsku prodaju provodi društvo ERGOVISION d.o.o., Samoborska cesta 56, Zagreb. Društvo je upisano u sudski registar Okružnog suda u Zagrebu. Društvo je obveznik plaćanja PDV-a (ID za PDV: HR61423865425).

DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ponuditelj se obvezuje da će kupcu uvijek omogućiti sljedeće informacije:

  • identitet poduzeća (naziv i sjedište poduzeća, broj registra)
  • kontakt podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
  • bitna obilježja robe
  • dostupnost artikala (svaki artikl koji je u ponudi na internetskom mjestu trebao bi biti dostupan u razumnome roku)
  • uvjete dostave artikala (način, mjesto i rok dostave)
  • sve cijene moraju biti jasno i nedvojbeno određene i mora biti vidljivo prikazano sadrže li već poreze i troškove prijevoza
  • način plaćanja i dostave
  • rok u kojemu je još moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje; osim toga i podatke o tome može li kupac vratiti proizvod te uvjete vraćanja, t. cijenu povrata robe.
NARUDŽBE

Kupac odgovara za točnost podataka predanih u procesu narudžbe. Ponuditelj ne odgovara za eventualne pogreške kod dostave zbog pogrešne adrese. Poslije predaje narudžbe kupac putem elektroničke pošte prima ugovor (račun). Ugovor (račun) u elektroničkom je obliku spremljen na poslužitelj i kupcu je dostupan u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu.

OTPREMA ROBE

Kao što je navedeno u dostavi/preuzimanju.

CIJENE

Cijene su u kunama s PDV-om. Cijena navedena uz pojedini artikl ne sadrži troškove slanja.  Cijena ispisana na kraju narudžbe konačna je cijena koja sadrži i trošak slanja.  Ponuditelj zadržava pravo na promjenu cijena. Važeća je ona cijena koja je objavljena na dan narudžbe, tj. na dan završetka i predaje narudžbe.

UVJETI PLAĆANJA

Kao što je navedeno u uvjetima plaćanja.

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPNJE, POVRAT ROBE

Kupac ima pravo u roku od 30 dana od preuzimanja robe ponuditelju javiti (na adresu info.hr@ergovision-office.com) da odustaje od ugovora. Trošak koji tereti kupca kod odustajanja od ugovora trošak je transporta ukoliko je roba neoštećena i pakirana u originalnoj ambalaži. Robu je potrebno vratiti ponuditelju najkasnije u roku 30 dana od predane poruke od odustajanja od ugovora (kupnje). Ukoliko roba nije pakirana u originalnoj ambalaži, vraćeni se iznos snižava za 10%, ukoliko je roba oštećena ili su na proizvodu vidljivi znakovi korištenja, snižava se najmanje za >>20%.

Naručitelj mora primljenu robu vratiti neoštećenu i u nepromijenjenoj količini osim ako je roba uništena ili izgubljena, a za to nije kriv potrošač.

Troškove slanje uvijek pokriva pošiljatelj, osim ako je unaprijed dogovoreno drukčije.  Pošiljke s otkupninom ne prihvaćamo.

Povrat uplate bit će obavljen u roku 10 dana od dana primitka proizvoda. Povrat novca uplaćuje se na (osobni) račun kupca koji u obavijesti javi o povratu robe. Roba se vraća ponuditelju na adresu  ERGOVISION d.o.o., Samoborska cesta 56, Zagreb.

POVRAT ARTIKLA ZA PRAVNE OSOBE

Ako želite račun na poduzeće, prihvaćate uvjete poslovanja koji vrijede za poduzeća. Poduzećima, samostalnim poduzetnicima i ostalim pravnim osobama omogućavamo povrat pošiljaka artikala u okviru jamstvenih uvjeta. Pravne osobe  nemaju mogućnosti odustajanja od ugovora  u roku od 30 dana ili na povrat novca kao što to vrijedi za potrošače (fizičke osobe).

JAMSTVA

Jamstveni je rok 2 godine od datuma kupnje proizvoda. Potrebni dokumenti koje kupac mora dostaviti zajedno s proizvodom koji reklamira jesu: garancijski list (gdje je naveden garancijski rok) te račun na kojemu je iskazan datum i naziv artikla koji kupac reklamira. Ponuditelj će proizvod popraviti u najkraćem mogućem roku.

ŽALBE I SPOROVI

Ponuditelj će nastojati u što kraćem vremenskom roku obraditi žalbu. Ponuditelj će nastojati da u što kraćem vremenu obradi žalbu i o tome će obavijestiti kupca.

Nabavljena roba ostaje naše vlasništvo do potpune otplate svih tražbina iz poslovnoga odnosa. Kod odnosa po trenutnom računu vrijedi pridržano vlasničko pravo i kao jamčevina za saldo naših tražbina. Ako plaćanje bude obavljeno preko platnoga mjesta koje je dužno ovu uplatu prenijeti na nas, ostajemo vlasnici robe u njezinu prvobitnom i prerađenom obliku onoliko dugo dok se novac ne prenese na naš račun. Obveza plaćanja kupcu prestaje kad cjelokupni iznos primimo na svoj račun. Ukoliko kupac želi vratiti primljeni artikl, on se obvezuje robu vratiti najkasnije u roku od 10 dana poslije primitka potvrde o primitku reklamacije s naše strane. U slučaju povrata prodavatelj zadržava 20% od cijene za smanjenje vrijednosti robe. Ukoliko kupac ne vrati robu u određenom roku, prodavatelj obračuna 50% od vrijednosti robe za nastalu poslovnu štetu.

Nastojat ćemo da se eventualni sporovi riješe sporazumno.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Ponuditelj se obvezuje na trajnu zaštitu svih osobnih podataka. Oni će se koristiti isključivo za vođenje računa, ponuda i ostalu potrebnu dokumentaciju. Ovdje možete pročitati našu cjelokupnu  Politiku privatnosti.

Ergovision Team